ljudski mozak kao kompjuter

Da li ste se ikada zapitali o najcenjenijim funkcijama mozga kao što su svesnost, emocije i kako nas drže dugoročna sećanja u našem umu.

Naučnici su pronašli pouzdan odgovor – Quantum Computing. Sasvim je moguće da napredne sposobnosti naših ljudskih mozgova, poput obrade informacija, i donošenja odluka, dolaze iz kvantnih proračuna.

Oni veruju da su fenomeni poput kvantnog zapleta i super-pozicije možda redovna pojava u našim mozgovima, i može vrlo dobro objasniti svoje super brzo i složeno funkcionisanje. Ako se ova činjenica potvrdi, to bi moglo povećati naše razumevanje unutrašnjeg rada mozga i pomoći u lečenju.

Za nepoznate, kvantno računarstvo radi na osnovnim zakonima kvantnih mehanizama koji objašnjavaju naš univerzum na najmanjem atomskom nivou, gde se pravila klasične fizike više ne primenjuju.

Ovde, bitovi za čuvanje podataka (data storing) 1 i 0, takođe poznati kao prekidači on/off, bivaju zamenjeni sa kubits-om (qubits), koji mogu biti istovremeno i 1 i 0. Istraživači pokušavaju da odrede prisustvo ovih kubica u mozgu.

Iako kubiti zahtevaju vrlo niske temperature za rad, možda postoji rešenje za našu toplu i vlažnu sivu materiju koja omogućava kvantno računarstvo.

Ovo istraživanje je takođe fokusirano na određivanje da li se kubiti mogu čuvati u nuklearnim spinovima u jezgru atoma, umesto okolnih elektrona. Atomi fosfora, koji su bogati našim telima, takođe mogu biti biohemijski kubit prema tvrdnjama naučnika.

Kao i kvantni kompjuter, naš mozak može verovatno kreirati kvantne spojene mreže putem neuro-transmitera i sinaptičnog pucanja. Matthew Fischer iz UCSB-a i njegov tim će sprovesti eksperiment kako bi simulirali takve uslove u mozgu i razotkrivali njegove misterije.

Iako ne postoji garancija da će nam ovi eksperimenti dati odgovore za kojima tragamo, ovo istraživanje bi definitivno moglo baciti malo svetla na rad našeg najkomplikovanijeg organa.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here