algoritam

Ovaj algoritam ne može nijedan računar da pokrene

Naučni umovi su oduvek pokušavali da otkriju načine da se mozgovi prerađuju na računare. Stvaranje algoritama koji mogu simulirati ljudski mozak i način rada neurona su ključni za postizanje tog sna.

Jedan takav pokušaj je napravio tim istraživača sa sedištem u Nemačkoj, Japanu, Norveškoj i Švedskoj. Oni su stvorili novi algoritam koji je dizajniran da simulira 100 milijardi neuronskih interkonekcija mozga, tj gotovo 100%. Ali ne postoji nikakav super kompjuter koji to može učiniti – pokrenuti.

Algoritam je kreiran pomoću alata za simulaciju otvorenog koda, nazvanog NEST (Neural Simulation Tool). Takođe, to je osnovni simulator evropskog projekta ljudskih mozgova. Simulacija ljudskog mozga zahteva da virtuelni neuroni budu povezani sa čvorovima (mali računari sa više procesora koji rade deo izračunavanja).

ljudski mozak kao algoritam

Čak i sa velikim i moćnim super-računarima nemoguće je simulirati 100% mozak. Uz raniju verziju algoritama, istraživači su mogli reprodukovati samo 1% na njihovoj petaskali super-kompjutera.

Glavni razlog je bio nedostatak memorije. Procesor je trebao da simulira 1% ljudskog mozga, i za to bila potrebna velika količina memorije. Ako bi ceo mozak dospeo na sliku, memorijski zahtevi bi skočili skoro 100 puta na procesor super-računara.

U budućnosti, sa superračunarima (sa više procesora po čvoru), bilo bi moguće skalirati NEST algoritam za postizanje brže simulacije celog mozga. Zatim bi i memorija po procesoru i broju čvorova ostala ista. Ali napredni NEST algoritam bi mogao da optimizuje memoriju koju zahteva sistem.

Ispod možete pogledati video kako bi Vam sve bilo mnogo jasnije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here